پیک موتورى رستوران شیفت شب – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

دونفر پیک موتورى شیفت شب ساعت کارى از هفت الى یازده نیازمندیم حقوق بابت هر شب ١٥٠٠٠٠ تومان بدون شام

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “پیک موتورى رستوران شیفت شب – استخدام فوری” به ما بگویید