شرایط مدنظر آگهی دهنده

پیک موتوری تمام وقت حقوق پایه ده میلیون با کرایه مسیرهای دور ماهیانه دوازده میلیون تا پانزده میلیون میفته.صبحانه،ناهار،شام همراه جای خواب.نیروی منضبط ومسولیت پذیر نیازمندیم.کانتر کار و بسته بندی زرنگ و باهوش با سابقه کانتر کاری نیازمندیم.نهصدونوزده هفتصدوبیست وهشت سیزده سی و شیش

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “پیک موتوری،کانترکار” به ما بگویید