پیک موتوری رستوران – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

پیک موتوری رستوران نیمه وقت

حقوق ثابت +کرایه ( 4 روز آف در ماه )

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “پیک موتوری رستوران – استخدام فوری” به ما بگویید