شرایط مدنظر آگهی دهنده

شماره تماس:
***********
تعدادی پیک تمام وقت و پاره وقت با صبحانه ناهار شام و خوابگاه و بیمه تکمیلی یک روز استراحت و دو ساعت استراحت بین روز نیازمند است.
میدان پونک اول میرزابابایی رستوران د ل پ

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “پیک موتوری” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات