شرایط مدنظر آگهی دهنده

به تعدادی موتور سوار جهت پیک موتوری تمام وقت نیازمندیم
درامدروزانه بالای۸۰۰هزار
جدید قدیم نداریم
پیام پاسخگو نیستم فقط تماس
ساعت تماس ۸صبح تا۸غروب
مدارک ۱۰میلیون سفته مدرک شناسایی سندموتور
بار به توانایی موتورسوار
ساعت کاری ۸،۳۰الی۱۹،۳۰
نیمه وقت فقط بعداز ظهرازساعت2الی۷/۳۰

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “پیک موتوری” به ما بگویید