شرایط مدنظر آگهی دهنده

ب تعدادی موتور سوار جهت کار در پیک موتوری نیازمندیم.
موتوری جدید و قدیمی نداریم.
ساعت کاری ۹:۳۰تا۸شب یا نیمه وقت
در آمد روزانه تمام وقت بین ۵۰۰تا۹۰۰تومان
تک سرویس نداریم.سرویس ها ۲تایی و ۳تایی
مدارک مورد نیاز:شناسنامه،سند موتور

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “پیک موتوری” به ما بگویید