پیک پاره وقت جهت شیفت عصر و شب

شرایط مدنظر آگهی دهنده

با یک نفر پیک موتوری(باکس دار) جهت تحویل سرویس های رستوران برای شیف عصر و شب نیازمندیم.
حقوق ثابت و کمیسیون

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “پیک پاره وقت جهت شیفت عصر و شب” به ما بگویید