پیک کترینگ فقط شیفت ظهر – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

ساعت کاری از  باکس موجود باشد.

در صورت ارسال پس از ساعت ۱۶، هزینه پیک پرداخت می شود؛

۱ روز در هفته استراحت که در صورت حضور به حقوق اضافه می شود.

به همراه یک وعده ناهار؛

همچنین در صورت ارسال به خارج از محدوده شهرک غرب و سعادت، مبلغ اضافه تر پرداخت میشه.

حقوق به صورت ثابت و ماهیانه است.

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “پیک کترینگ فقط شیفت ظهر – استخدام فوری” به ما بگویید