چرخکار شلوار دوز خانم و آقا جوان – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به تعدادی شلوار دوز خانم یا آقا جوان پر انرژی ماهر و نیمه ماهر نیازمندیم

ساعت کاری 8:30 تا 5:30

کارگاه محدوده وردآورد دسترسی راحت به مترو وردآورد

 

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “چرخکار شلوار دوز خانم و آقا جوان – استخدام فوری” به ما بگویید