چند ردیف شغلی برای دبستان پسرانه در تهران – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

دبیر تخصصی ریاضی خانم

کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری

2 دبیر تخصصی ادبیات

3 مربی پیش‌دبستانی

4 معلم پایه اول ابتدایی

5 معلم پایه دوم ابتدایی

6 معلم پایه سوم ابتدایی

7 معلم پایه چهارم ابتدایی

8 معلم پایه پنجم ابتدایی

9 معلم پایه ششم ابتدایی

10 معلم زبان انگلیسی

11 نیروی خدماتی خانم

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “چند ردیف شغلی برای دبستان پسرانه در تهران – استخدام فوری” به ما بگویید