چهار ردیف شفلی برای شرکت لبنیات صباح در تهران – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

راننده ایسوزو و نیسان شرکتی بدون ماشین و کار با ماشین ایسوزو و نیسان شرکت

دارای پایه دو و مجاز به 6 تن

جنسیت: آقا

نوع قرارداد: تمام وقت

مزایا:

حقوق ثابت وزارت کار

بیمه تامین اجتماعی

بیمه تکمیلی

پورسانت حداقل 1 میلیون تومان به بالا

پاداش از محل فروش و توزیع و پرداخت بصورت هفتگی

پرداخت هزینه نهار

2 تحویل دهنده و موزع آشنا به کار و کار تحویل دهندگی

دارای روحیه کار تیمی

جنسیت: آقا

نوع قرارداد: تمام وقت

مزایا:

حقوق ثابت وزارت کار

بیمه تامین اجتماعی

بیمه تکمیلی

پورسانت حداقل 1 میلیون تومان

پاداش از محل فروش و توزیع و پرداخت بصورت هفتگی

پرداخت هزینه نهار

پرداخت حق موبایل

3 کارگر انبار آشنا به کار و کار تحویل دهندگی

دارای روحیه کار تیمی

جنسیت: آقا

نوع قرارداد: تمام وقت

مزایا:

حقوق ثابت وزارت کار

بیمه تامین اجتماعی

بیمه تکمیلی

اضافه کاری

پاداش

نهار

صبحانه

4 فروشنده حضوری آشنا به کار و کار بازاریابی

دارای روحیه کار تیمی

علاقه به کار بازاریابی

جنسیت: آقا، خانم

نوع قرارداد: تمام وقت

مزایا:

تلفنی و حضوری

حقوق ثابت وزارت کار

بیمه تامین اجتماعی

بیمه تکمیلی

هزینه موبایل

پورسانت

پاداش

نهار

سود از فروش

حقوق از 8 میلیون تومان به بالا

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “چهار ردیف شفلی برای شرکت لبنیات صباح در تهران – استخدام فوری” به ما بگویید