کارآموز حسابداری با بیمه در آژانس هواپیمایی سپهران سیر باستان – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

دانشجو پذیرفته نمیشود.

ساعات کاری

9 صبح تا 6 بعد از ظهر -پنجشنبه ها از 9 صبح تا 3 بعد از ظهر

تسهیلات و مزایا

بیمه پاداش

سایر مزایا

حقوق

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارآموز حسابداری با بیمه در آژانس هواپیمایی سپهران سیر باستان – استخدام فوری” به ما بگویید