کارآموز خدمات مالی و حسابداری – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

کلیه امور مالی و خدماتی شامل ارسال گزارش فصلی و ارزش افزوده ارسال های بیمه و مالیات حقوق تهیه ترازهای ازمایشی تنظیم لایحه دفاعیه تهیه اظهارنامه عملکرد تحریر دفاتر قانونی ازام حسابدار و مدیر مالی و غیره… بداز 6 ماه استخدام شیفت کاری 8 تا 4 پنجشنبه ها تا 12

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارآموز خدمات مالی و حسابداری – استخدام فوری” به ما بگویید