شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک نفر خانم برای کارآموزی لالراتوار دندانسازی به صورت پاره وقت با حقوق نیازمندیم.

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارآموز دندانسازی” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات