کارت پخش کن بصورت پاره وقت

شرایط مدنظر آگهی دهنده

یک نفر کارت پخش کن آقا یا خانم جهت پخش کارت ویزیت در محدوده دادگاه واقع در منطقه حکیمیه نیازمندیم
صرفا پاسخگوی تماس میباشم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارت پخش کن بصورت پاره وقت” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات