کارخانه قطعات با حقوق ومزایا – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

استخدام کارگر ساده و فنی با حقوق ومزایا در کارخانه معتبر

سه وعده غذا

بیمه تکمیلی تامین اجتماعی

سرویس برای تهران کرج

جمعه تعطیل

حق اولاد مسکن عیدی سنوات

3 روز مرخصی

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارخانه قطعات با حقوق ومزایا – استخدام فوری” به ما بگویید