کارشناس آزمایشگاه در درمانگاه شبانه روزی امین در تهران – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

لیسانس علوم ازمایشگاهی جنسیت اقا حداقل 5 سال سابقه کار

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارشناس آزمایشگاه در درمانگاه شبانه روزی امین در تهران – استخدام فوری” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات