کارشناس اداری ثبت سفارشات – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک نفر خانم جهت ثبت سفارشات منظم باشد پاسخگو اشنایی با فروش انلاین ساعت کاری 8:30 تا 6:30 پنجشنبه 8:30 تا 1:30

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارشناس اداری ثبت سفارشات – استخدام فوری” به ما بگویید