کارشناس فروش در یک شرکت معتبر مهندسی بازرگانی در تهران – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

رشته های فیزیک، برق و الکترونیک

آشنا به زبان انگلیسی

با سابقه کار مرتبط

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارشناس فروش در یک شرکت معتبر مهندسی بازرگانی در تهران – استخدام فوری” به ما بگویید