کارشناس فروش (مصالح ساختمانی)

شرایط مدنظر آگهی دهنده

آشنا به اصول اولیه بازاریابی و فروش
آشنا به اصول پایه ای مهندسی ساختمان
آشنا به فرآیند های اجرایی سقف ساختمان
توانایی مذاکره و تعامل با مشتری
تسهیلات و مزایا
پاداش
سایر مزایا
پرداختی ماهانه از حقوق پایه وزارت کار بهمراه پاداش از فروش به بالا می باشد
نوع همکاری و توافقات منوط به میزان توانمندی های فردی می باشد

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارشناس فروش (مصالح ساختمانی)” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات