کارشناس فروش – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

مهارت ها و توانایی های مورد نیاز

 

روابط عمومی  فنون مذاکره  علاقه به فروش  مشتری مداری  خوش فکر  کارشناس فروش

 

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارشناس فروش – استخدام فوری” به ما بگویید