کارشناس و مدیر فروش تلفنی خانم

شرایط مدنظر آگهی دهنده

کار فروش تلفنی از ساعت ۱۰ صبح تا ۶عصر همراه با آموزش حین کار

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارشناس و مدیر فروش تلفنی خانم” به ما بگویید