کارمندخانم – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

فعال ،منظم،باانگیزه و پشتکار

-توانایی ارتباط با مشتری

-توانایی کار تیمی

-ظاهری آراسته و مرتب

-محیط کار آرام ومناسب

حداکثر 35سال

-تایم کاری :9تا5

پنچ شنبه نیمه وقت

حقوق ثابت

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارمندخانم – استخدام فوری” به ما بگویید