کارمندساده جهت اندازه گیری همراه با اموزش

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک نفر اقا جهت کار در دفتر فروش درب ضدسرقت ودرب داخلی نیازمندیم برای اندازه گیری دربها در پروژه
منظم ومرتب باسواد ساعت کار ۹/۳۰صبح تا ۸شب

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارمندساده جهت اندازه گیری همراه با اموزش” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات