کارمند اداری در شرکت پوستین افزار نیک پایان در تهران – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

پاسخگویی به مشتریان حضوری و غیر حضوری

پویا؛ خلاق و دارای روحیه کار تیمی

امکان انجام امور اداری و بانکی و امور بیرون از شرکت

امکان ارایه ضمانت در صورت نهایی شدن همکاری

فقط ساکنین تهران و ترجیحا مناطق مرکزی

آشنا به نرم افزار های ویرایش عکس و ویدیو

تسلط و توانایی کار با شبکه های اجتماعی

باانگیزه و تمایل بالا به یادگیری

توانایی پیگیری مطالبات

تسهیلات و مزایا

حقوق وزارت کار و بیمه تامین اجتماعی

حقوق با توجه به پیشرفت کاری و کسب تجربه و توانایی های فرد قابل افزایش خواهد بود.

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارمند اداری در شرکت پوستین افزار نیک پایان در تهران – استخدام فوری” به ما بگویید