کارمند اداری – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یه نفر کار مند اداری در  شرکت آرتا نقش تاک در تهران نیاز دارد و از ساعت 8:30 تا 5 عصر است و پنجشنیه ها تا 12 است و حقوق در مصاحبه صحبت میشود

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارمند اداری – استخدام فوری” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات