شرایط مدنظر آگهی دهنده

فروشگاه لوازم روشنایی و ال ای دی در پاساژ امجد

فروشنده خانم یا آقا
فعال، منظم و متعهد
روابط عمومی خوب
آشنا با آفیس (ورد و اکسل)
آشنایی با نرم افزار حسابداری سپیدار مزیت محسوب می شود

مزایا:
پرداخت به موقع
پاداش و تشویقی
آموزش حین کار

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارمند امور فروشگاهی” به ما بگویید