کارمند تور خارجی و داخلی در آژانس هواپیمایی سفرسازان خاورمیانه – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

کارمند تور خارجی و داخلی

جنسیت: خانم، آقا

نوع قرارداد: تمام وقت

با سابقه کار

حقوق و مزایا توافقی

بیمه

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارمند تور خارجی و داخلی در آژانس هواپیمایی سفرسازان خاورمیانه – استخدام فوری” به ما بگویید