کارمند دفتری فنی – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

آشنایی کامل با آفیس و اکسل

روابط عمومی قوی

حداقل 1 سال سابقه کار

تحصیلات: حداقل کارشناسی ترجیحا برق، مهندسی شیمی، صنایع غذایی

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارمند دفتری فنی – استخدام فوری” به ما بگویید