کارمند ساده آقا حقوق توافقی – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

کارمند ساده آقا

حقوق توافقی

ساعت کار 30 : 8 الی 17

محدوده خیابان سعدی

نیازمندیم

 

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارمند ساده آقا حقوق توافقی – استخدام فوری” به ما بگویید