کارمند ساده آقا یاخانم ترجیها آشنا به حسابداری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

یک فروشگاه فولاد نیاز مند یک همکار آقا یا خانم بصورت تمام وقت یا نیمه وقت است که ترجیها آشنایی نسبی به کامپیوتر و حسابداری داشته باشد با بیمه و اضافه کار
حقوق بر پایه وزارت کار هست
لطفا قبل تماس رزومه خود را ارسال بفرمایید
ما جای خواب نداریم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارمند ساده آقا یاخانم ترجیها آشنا به حسابداری” به ما بگویید