شرایط مدنظر آگهی دهنده

سلام یه نفر کارگرساده جهت کار درکافه رستوران نیاز مندیم باسه وعده غذا وجایی خاب هفته یه روز اف بیمه ندارد

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارگرساده” به ما بگویید