کارگر آقا جوان پاره وقت آبمیوه فروشی

شرایط مدنظر آگهی دهنده

2 نفر نیرو شیفت صبح و عصر
ساعت 10 الی 20
ساعت 15 الی 24
ناهار و شام داریم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارگر آقا جوان پاره وقت آبمیوه فروشی” به ما بگویید