کارگر افغان یا ایرانی خانم نیمه وقت – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

جهت شستشوی ظروف و نظافت اقلام قفس و سالن پرنده

 

ساعات کار حداکثر 3 ساعت در روز صبح ها

 

2.000.000 پرداختی ماهانه یا امکان پرداخت 2 هفته یک بار 1.000.000

 

محیط کار بسیار کم تردد و امن

مبتنی بر شئونات انسانی و توام با احترام متقابل

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارگر افغان یا ایرانی خانم نیمه وقت – استخدام فوری” به ما بگویید