شرایط مدنظر آگهی دهنده

نمایندگی ۳۰۰۹ سانگ یانگ
جهت تکمیل کادر خود میاز به کارگر خدماتی فرز و سریع
بدون سو سابقه و اعتیاد و درستکار با ضامن معتبر
و دلسوز دارد
حداکثر سن ۳۵ سال
در صورت نیاز محلی برای جای خواب وجود دارد
ساعت کار ۷ صبح الی ۶ بعد از ظهر
حقوق ثابت + بیمه + بیمه تکمیلی

محیط دوستانه و صمیمی توام با احترام متقابل
محل کار محدوده سبلان
لطفا واجدین شرایط تماس بگیرند

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارگر خدماتی” به ما بگویید