کارگر خدمات با بیمه و بیمه تکمیلی در شرکت گسترش پخش سانا در تهران – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

سن: زیر 45 سال

وضعیت جسمی سالم

تحصیلات: دیپلم

ظاهر آراسته و مرتب

مسلط به تشریفات و امور خدمات و پذیرایی

حداقل 2 سال سابقه کار خدمات

ساعات کاری

07 تا 17

تسهیلات و مزایا

بیمه بیمه تکمیلی

سایر مزایا

حقوق ثابت وزارت کار

اضافه کاری

بیمه از روز اول

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارگر خدمات با بیمه و بیمه تکمیلی در شرکت گسترش پخش سانا در تهران – استخدام فوری” به ما بگویید