شرایط مدنظر آگهی دهنده

کافه رستوران فعال محدوده غرب تهران
_کارگر منظم و دقیق در کار
_ برخورد مناسب با مشتری و کارفرما،
_ ظاهری مناسب و شایسته
_ ساعت کاری از 11صبح الی 12 شب
_ ساعت استراحت در تایم خلوت رستوران
_میزان حقوق از 6 تا 7/5 بستگی به میزان رضایت کارفرما و نحوه انجام کار دارد،
_ ناهار و شام کارگری
_ امکان ارنقای شغلی و درآمدی
_امکان کار بصورت نیمه وقت برای شیفت عصر از ساعت 3 تا 11 شب نیز می باشد
فقط تماس گرفته شود
استخدام فوری

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارگر رستوران” به ما بگویید