کارگر ساده آقا – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

کارگر ساده

 

– آقا

– با حداکثر 24 سال سن

– جهت همکاری در تولیدی کفش

– محل کار: حوالی 15 خرداد

 

تماس:

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارگر ساده آقا – استخدام فوری” به ما بگویید