کارگر ساده ایرانی – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک کارگر ایرانی جهت کار در مغازه مرغ و ماهی نیازمندیم.حقوق پایه 5میلیون تومان

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارگر ساده ایرانی – استخدام فوری” به ما بگویید