کارگر ساده با بیمه در شرکت تولیدی زیره کفش ترجان در تهران – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

متعهد و مسئولیت پذیر

حداکثر 35 سال سن

دارای سابقه کار در صنعت

مشارکت پذیری در کار گروهی

دارای معافیت یا پایان خدمت

تسهیلات و مزایا

بیمه

سایر مزایا

حقوق ثابت + تمامی مزایایی که تعلق میگیرد (بن مسکن، بن مصرفی)

اضافه کاری

عیدی و سنوات

بیمه تامین اجتماعی

پرداخت بدون تاخیر حقوق

امکان افزایش حقوق براساس توانمندی

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارگر ساده با بیمه در شرکت تولیدی زیره کفش ترجان در تهران – استخدام فوری” به ما بگویید