کارگر ساده جهت آشپزخانه کترینگ تهیه غذا

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک نفر کارگر ساده جهت تهیه غذا در محدوده ستارخان نیازمندیم
جای خواب داریم
حقوق ماهانه ۷ میلیون تومان
دوروز در ماه مرخصی

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارگر ساده جهت آشپزخانه کترینگ تهیه غذا” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات