کارگر ساده جهت آشپزخانه کترینگ تهیه غذا

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک نفر کارگر ساده جهت تهیه غذا در محدوده ستارخان نیازمندیم
جای خواب داریم
حقوق ماهانه ۷ میلیون تومان
دوروز در ماه مرخصی

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارگر ساده جهت آشپزخانه کترینگ تهیه غذا” به ما بگویید