شرایط مدنظر آگهی دهنده

با سلام
کارگر ساده خانوم ۲۰ تا ۲۸ سال بدون نیاز به سابقه کاری اشنا با کامپیوتر جهت کار در الکترونیکی ( دوربین مداربسته) نیازمنیدم
خوش برخورد،منظم،وقت شناس باشه
۹:۳۰تا ۱۹:۳۰
کار سبکه و ظهر با هم همکاری میکنن
تماس پاسخگو هستم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارگر ساده خانوم” به ما بگویید