کارگر ساده در گلخانه – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

کار در گلخانه محیط دولتی و امن حتما خانم جوان فعال باشن ساخت تراریوم فقط تماس بگیرین

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارگر ساده در گلخانه – استخدام فوری” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات