کارگر ساده در گلخانه – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

کار در گلخانه محیط دولتی و امن حتما خانم جوان فعال باشن ساخت تراریوم فقط تماس بگیرین

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارگر ساده در گلخانه – استخدام فوری” به ما بگویید