شرایط مدنظر آگهی دهنده

کارگر ساده جوان شیفت شب به ازای هر ساعت بیست هزار تومان
ساعت کاری هفت غروب تا هفت صبح
نظافت و بسته بندی

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارگر ساده شب کار” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات