کارگر ساده نیمه وقت یا پاره وقت – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

یک کارگر ساده جهت انجام کارهای درب مغازه استیل فروشی ،((نظافت

جابه جایی اجناس،))

ب صورت نیمه وقت یا تمام وقت نیاز مندیم

 

ساعت کاری تمام وقت ۹:۳۰ صبح الی ۱۹ عصر

پاره وقت : ۱۴ ظهر الی ۱۹ عصر

 

مغازه واقع در بازار تهران خیابان پامنار

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارگر ساده نیمه وقت یا پاره وقت – استخدام فوری” به ما بگویید