کارگر ساده و آشپز استخدام – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

آشپزخانه واقع در تهران ویلا نیاز به آشپز و کارگر ساده یا جای خواب و غذا دارد فقط با اخلاق و منظم و بسیار تمیز

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارگر ساده و آشپز استخدام – استخدام فوری” به ما بگویید