شرایط مدنظر آگهی دهنده

کارگر ساده جهت کار در چاپ سیلک از ساعت ٩ الى ٦ بعدازظهر اضافه کارى ساعتى بیست هزارحداقل سن ١٥ حداکثر ٣٠

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارگر ساده چاپ سیلک” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات