کارگر ساده – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

یک نفر کارگر ساده جهت کافه رستوران

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارگر ساده – استخدام فوری” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات