کارگر ساده – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

یک نفر کارگر ساده جهت کافه رستوران

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارگر ساده – استخدام فوری” به ما بگویید