کارگر سالن کار جوان برای کافه رستوران – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

یک نفر کارگر سالنکار جوان نیازمندیم

ساعت کار تمام وقت ۱۱تا ۲۳

پاره وقت ۱۶تا ۲۳

جای خواب و غذا

حقوق توافقی

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارگر سالن کار جوان برای کافه رستوران – استخدام فوری” به ما بگویید