کارگر ماهر تعویض روغنی با حقوق مکفی – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

کارگر ماهر تعویض روغنی با حقوق مکفی و مکانیک نیازمندیم

اتباع خارجی هم میپذیریم

جای خواب نداریم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارگر ماهر تعویض روغنی با حقوق مکفی – استخدام فوری” به ما بگویید